UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite

Ūdens skaitītāji ar attālinātu datu pārraidi daudzdzīvokļu namiem

Skaitītāju uzstādīšanas galvenie mērķi

 • Ūdens zudumu jeb starpības samazināšana vai izskaušana
 • Komforts atbrīvojot dzīvokļu lietotājus no rādījumu nolasīšanas un iesniegšanas un apsaimniekotājam atvieglojot nolasījumu apstrādi.

Sadaļu paredzēts papildināt ar sekojošu informāciju

 • Attālināti nolasāmu ūdens skaitītāju ieviešanas pieredze Latvijā kopš 2000. gada ieguvumi un grūtības.
 • Attālināti nolasāmu ūdens skaitītāju tehnoloģiju attīstība un atšķirības
 • Kādēļ veidojas ūdens zudumi jeb starpība
 • Vai nomainot skaitītājus pret jauniem ar attālinātu nolasīšanu var garantēt zudumu izskaušanu
 • Kā var atšķirties uzskaites rezultāti atkarībā no skaitītāja mezgla novietojuma
 • Kas ir "jaunās paaudzes C klases skaitītāji"
 • Aktuālie normatīvie regulējumi
 • Kādēļ nedrīkstētu mainīt gandrīz pusi skaitītāju
 • Kādi ir riski montierim, dzīvokļa īpašniekam un apkārtējiem dzīvokļiem ūdens skaitītāju nomaiņas laikā
 • Kā novērtēt avārijas riskus pirms skaitītāju maiņas dzīvoklī
UPRE piedāvājums ūdens uzskaitei

Apator Smart Js2 ūdens skaitītāji

Ūdens skaitītāju nomaiņa

Ūdens skaitītāju nomaiņa tiek piedāvāta kopā ar UPRE piegādātu ūdens skaitītāju ar attālinātu nolasīšanu vai namos, ko šobrīd apkalpo UPRE.
Šeit aprakstīts kā noskaidrot kāda garuma skaitītājus montierim jāsagatavo nomaiņai jūsu dzīvoklī.

Skaitītāju rādījumu attālināta nolasīšana un datu apstrāde