UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite
Uzņēmuma darbība

UPRE dibināts 2000. gadā ar nosaukumu MESA LATVIA, sadarbojoties Latvijas uzņēmējiem un Vācijas firmai MESA EUROPE GmbH - uzņēmumam ar 35 gadu pieredzi individuālā apkures maksas un citu komunālo pakalpojumu datu apkopošanā un aprēķinu sastādīšanā.


Kopš 2015. gada beigām MESA EUROPE GmbH pārstāj darbību Latvijā, kā rezultātā uzņēmumu pārņem tā vadītājs Pēteris Ūsiņš.


Uzņēmuma pamatdarbība ir individuālā siltumenerģijas patēriņa uzskaite daudzdzīvokļu namos, kā arī ūdens patēriņa attālinātas uzskaites risinājumi. UPRE apkalpo 75 daudzdzīvokļu namus ar alokatoriem vai attālināti nolasāmiem ūdens skaitītājiem.


UPRE pieredze ir devusi iespēju izstrādāt tieši Latvijas apstākļiem piemērotas apkures izmaksu sadales metodi, kas nodrošina, ka izmaksu sadalījums tiek pietuvināts faktiskajam patēriņam, papildus ņemot vērā dzīvokļu izvietojumu, nodrošinot iespēju ietaupīt visiem, ne tikai ēkas vidus daļā novietotiem dzīvokļiem.


UPRE pieredzi ir novērtējusi gan Ekonomikas ministrija (UPRE pārstāvis Pēteris Ūsiņš ņēmis aktīvu dalību „Dzīvo Siltāk” informatīvajā kampaņā 2011.-2014. gadā un 2016. gadā jaunajā siltināšanas programmā), gan Rīgas enerģētikas aģentūra, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija un Latvenergo Energoefektivitātes centrs. Aktivitāšu prezentācijas ir apskatāmas sadaļā Informatīvi materiāli.


Jāatzīst, ka UPRE stiprā puse vienmēr bijusi iedziļināšanās katra klienta un nama vajadzībās un atbilstoša pakalpojuma sniegšana.


Saskaņā ar uzņēmuma politiku alokatori netiek pārdoti bez apkures izmaksu sadalījuma pakalpojuma, lai pasargātu klientus un UPRE tēlu no gadījumiem, kad apkures izmaksas sadalītas izmantojot neatbilstošu metodi vai sniegtā pakalpojuma kvalitāte nenodrošina pietiekamu uzticamību un pārskatāmību gala lietotājiem.


Ieskats vēsturē

Individuālā siltuma uzskaite ir pazīstama Eiropā jau vairākus gadu desmitus un tādās valstīs kā Vācija, Dānija, Lielbritānija u.c. tiek izmantota jau no pagājušā gadsimta 20. gadiem. 

Pirmo alokatoru, kas darbojās uz iztvaikošanas principa, izgudroja 1920. gadā Odins Cloriuss no Dānijas. Iemesli, kāpēc Dānijā kļuva aktuāls individuālās siltuma uzskaites jautājums, bija pašu resursu trūkums un liela atkarība no kurināmā importa.

Vācijā pirmie darbi ar alokatoriem uz iztvaikošanas principa notika 1925.-1926. gados. Līdz 1933. gadam tika uzstādīti aptuveni 32 tūkstoši alokatori, bet līdz 1976. gadam alokatori bija jau vairāk nekā pusē visu Vācijas namu.

Savu lielāko uzplaukumu tā piedzīvoja Vācijā 70. gadu energoresursu krīzes laikā, kad degvielas cena paaugstinājās par aptuveni 1000 procentiem. Individuālā siltuma uzskaite parādīja savu augsto efektivitāti, veicinot iedzīvotāju ieradumu maiņu un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu, kā rezultātā iegūstot ievērojamu energoresursu ekonomiju.

Šī sistēma 1991. gadā ar likumu tika ieviesta arī Vācijas austrumdaļā (bijušajā VDR) un citās Austrumeiropas valstīs. Tur uzkrātā pieredze liecina, ka, patiecoties individuālajai siltuma uzskaitei, ir panākta 20 – 30 procentu patērētās siltumenerģijas ekonomija. Tie ir skaitļi, kas atspoguļo katra iedzīvotāja apkures izdevumu samazināšanos.

UPRE | Lubānas iela 41, Rīga | Tālr. +371 29 5544 73 | E-pasts: upre@upre.lv